Arbeidsrecht voor de ondernemer

Sinds 2015 is het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd door invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Zorg dat uw onderneming hierop goed is ingespeeld. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:

 • Wilt u een werknemer schorsen of ontslaan?
 • Heeft u vragen over een arbeidscontract?
 • Is uw werknemer voor een concurrent gaan werken en heeft hij een concurrentiebeding?
 • Als werkgever moet u arbeidsovereenkomsten opstellen, wordt u geconfronteerd met disfunctionerende of zieke werknemers, krijgt u te maken met arbeidsconflicten of uw bedrijf moet wellicht reorganiseren wegens veranderende marktomstandigheden.

Als jarenlang specialist in arbeidsrecht, tevens sparringpartner voor diverse bedrijven, kan Mikipedia Advocatuur elk (dreigend) conflict voor u proberen op te lossen en u van deskundig juridisch advies voorzien. Ook kunnen wij in onderhandeling treden of een procedure in gang zetten bij de Rechtbank indien nodig.

Met de up-to-date kennis, opleiding en jarenlange proces- en advieservaring in het arbeidsrecht zetten wij ons voor de volle 100% in om voor u het beste resultaat te boeken. In iedere zaak, van schikking tot procedure. Wij zijn lid van meerdere specialisatie verenigingen op het gebied van arbeidsrecht.

Voorkom problemen en vraag tijdig juridisch advies!

Mikipedia Advocatuur ondersteunt u graag bij een goede voorbereiding rondom uiteenlopende arbeidssituaties waarmee u als werkgever geconfronteerd kunt worden.

 

U kunt ons inschakelen voor de volgende onderwerpen:

 • Arbeidsovereenkomsten opstellen en/of updaten
 • Beëindigings- of vaststellingsovereenkomsten opstellen en beoordelen
 • Ontslagrecht sinds 1 juli 2015 / het nieuwe ontslagrecht / WWZ
 • Ontslagprocedures via UWV of Kantonrechter
 • Ontslag en/of einde arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
 • Ontslagredenen
 • Ontslag op staande voet
 • Transitievergoeding en ontslagvergoedingen
 • Arbeidsovereenkomst opzeggen
 • Op non-actiefstelling en schorsing
 • Concurrentiebeding, relatiebeding, etc.
 • Ziekte, re-integratie en doorbetaling loon
 • Arbeidsvoorwaarden (wijzigen)
 • Overgang van onderneming
 • Aansprakelijkheid voor bedrijfsongeval, arbeidsongeval en beroepsziekte
 • Opvolgende arbeidsovereenkomsten
 • Flexibele arbeidsrelaties (uitzendwerk; oproepcontracten)
 • Medezeggenschap (OR)
 • Reorganisatie
 • Aanzegplicht
 • CAO kwesties
 • Proeftijd
 • Functionering-monitoring; personeelshandboeken

Profiel Miki Krau bekijken

Miki Krau