Arbeidsrecht voor de particulier

Als werknemer kunt u geconfronteerd worden met talloze vragen over arbeidsrecht zoals bijvoorbeeld:

 • Bent u ontslagen en wilt u het ontslag aanvechten?
 • Of een (hogere) ontslagvergoeding 
afdwingen?
 • Heeft u een concurrentiebeding en wilt u voor een concurrent gaan werken?
 • Of twijfelt u over enkele voorwaarden in uw arbeidsovereenkomst?
 • Ontstaat er discussie over de vraag of u passende arbeid kunt verrichten?
 • Of twijfelt uw werkgever aan uw arbeidsongeschiktheid?

Het kan hierbij gaan om uw rechten en plichten bij ziekte, (dreigend) ontslag, een op non-actiefstelling, maar ook over een concurrentiebeding dat is opgenomen in uw arbeidsovereenkomst. Sommige van deze kwesties zijn eenvoudig op te lossen, andere zijn complexer van aard.

Als jarenlang specialist in arbeidsrecht kunnen wij elk (dreigend) conflict voor u proberen op te lossen en u van deskundig juridisch advies voorzien. Ook kunnen wij in onderhandeling treden of een procedure in gang zetten bij de Rechtbank indien nodig.

Met de up-to-date kennis, opleiding en jarenlange proces- en advieservaring in het arbeidsrecht zetten wij ons voor de volle 100% in om voor u het beste resultaat te boeken. In iedere zaak, van schikking tot procedure. Mikipedia Advocatuur is lid van meerdere specialisatie verenigingen op het gebied van arbeidsrecht.

Voorkom problemen en vraag tijdig juridisch advies!

Het ontslagrecht is ingrijpend gewijzigd. Eén van de wijzigingen is dat er strakke termijnen worden gehanteerd om bezwaar te maken tegen uw ontslag. Het is voor u dus van groot belang om tijdig juridisch advies in te winnen. In een eerste gesprek kan uw situatie worden beoordeeld en worden de vervolgstappen besproken.

 

U kunt ons inschakelen voor de volgende onderwerpen:

 • Beëindigings- of vaststellingsovereenkomst beoordelen
 • (Dreigend) ontslag en WWZ
 • Arbeidsconflict
 • Op non-actiefstelling en schorsing
 • Opzegging met instemming
 • Geen salaris ontvangen
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Concurrentiebeding, relatiebeding, etc.
 • WW-uitkering
 • Arbeidsovereenkomst beoordelen
 • Kritiek op uw functioneren
 • Ontslag met wederzijds goedvinden
 • Ontslag op staande voet
 • Ontslagredenen
 • Ontslagprocedures via UWV of Kantonrechter
 • Transitievergoeding en ontslagvergoedingen
 • Arbeidsongeval en letselschade
 • Arbeidsvoorwaarden (wijzigen)
 • Proeftijd
 • CAO kwesties
 • Medezeggenschap (OR)
 • Flexibele arbeidsrelaties (uitzendwerk, oproepcontracten)
 • Gelijke behandeling, discriminatie, bezwaar en beroep

Profiel Miki Krau bekijken

Miki Krau