Mikipedia Advocatuur heeft met succes ontruiming van woning kunnen vermijden

Mikipedia Advocatuur heeft met succes ontruiming van woning kunnen vermijden.

Wees als verhuurder niet te overtuigd ervan dat een bewaringsovereenkomst aan de orde is met huurder en daardoor opzegging van een huurovereenkomst van woonruimte niet nodig zal zijn.

Mikipedia Advocatuur heeft in een kort geding procedure bij de Rechtbank namelijk met succes betwist dat een bewaringsovereenkomst aan de orde was.

De Rechtbank merkte de overeenkomst aan als huurovereenkomst woonruimte. Aangezien verhuurder naar huurder toe had nagelaten de huurovereenkomst op te zeggen, werd de door verhuurder gevorderde ontruiming van de woonruimte afgewezen. De huurder werd dan ook volledig beschermd tegen ontruiming van de woonruimte.

Lees meer hierover in de WR, hét tijdschrift voor Huurrecht en op www.rechtspraak.nl.