Ontslag door Vaccinatie Corona of Antivax (ongevaccineerd) Amsterdam

Ontslag door Vaccinatie Corona of door Antivax (ongevaccineerd) Amsterdam?

Coronavirus, ookwel Covid-19, houdt Nederland in haar greep. De gevolgen voor werkgevers én werknemers zijn groot.

Wat als u uw baan verliest? Wat als u geen loon meer kunt doorbetalen?

Kan een werknemer die met coronabesmetting toch op het werk verschijnt, worden ontslagen?

Kan een hoestende werknemer worden geweigerd of ontslagen wegens corona?

Is een kritische uitlating op social media over corona of een antivax houding reden voor ontslag?

Is niet naleven van corona-maatregelen en/of ongevaccineerd zijn een reden voor ontslag op staande voet?

Is ontslag wegens weigering vaccinatie toegestaan?

Kan een werkgever u verplichten op kantoor te werken of kan een werkgever u juist verplichten om thuis te werken?

Mag en kan u als werknemer deze verplichtingen weigeren?

Mag een werknemer in algemene zin werk weigeren wegens corona angst?

Wat kan u doen als uw werkgever de corona maatregelen niet naleeft?

Voor u als werknemer blijven de geldende ontslagregels toepasselijk. Uw werkgever kan u dus niet zomaar ontslaan met een beroep op corona. Mocht u toch ontslagen worden, dan is de termijn om hiertegen te protesteren heel kort, namelijk twee maanden. Binnen twee maanden na de ontslagdatum moet u zich hebben verweerd bij de rechtbank. Als u dit later doet, is het ontslag definitief. Reageer dus op tijd!

Als werkgever zoekt u naar de juiste mogelijkheden om de goede koers te blijven volgen voor bedrijf en personeel. Een correcte juridische navigatie is daarbij uiterst belangrijk om voor alle partijen de rust te behouden en met elkaar de (nieuwe) toekomst aan te kunnen. Uiteraard zijn corona gerelateerde conflicten tussen werkgevers en werknemers ontstaan en inmiddels hebben rechters zich hierover uitgesproken. Zo is er rechtspraak over onderwerpen zoals loon doorbetaling bij quarantaine, recht op thuiswerken, de verplichting tot het dragen van een mondkapje, eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden en ontslag. Deze ontwikkelingen vragen veel juridische aandacht.

Wat te doen bij ontslag door Vaccinatie Corona of Antivax (ongevaccineerd) in Amsterdam?

Neem als werkgever of werknemer daarom tijdig contact op met een ervaren en gedreven advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en corona gerelateerd. Voor heldere antwoorden, praktische ondersteuning en doeltreffende adviezen kunt u direct terecht bij mr. Miki Krau van Mikipedia Advocatuur. Bel 06-1469.1082 of mail naar info@mikipedia-advocatuur.nl. Zie ook: www.mikipedia-advocatuur.nl

Rechtsbijstand voor iedereen

Mikipedia Advocatuur vindt dat rechtsbijstand voor iedereen haalbaar en betaalbaar dient te zijn.  Voor onze cliënten halen wij alles uit de kast om tot het optimale resultaat te komen. Omdat persoonlijke aandacht bij ons van groot belang is, wordt naar u geluisterd en antwoorden gegeven die u verder helpen. Daardoor hebben wij langdurige relaties met onze cliënten opgebouwd. Zoekt u een betaalbare huisadvocaat? Bel of mail dan voor een vrijblijvende afspraak.

Arbeidsrecht

Arbeidsconflict, hulp bij ontslag, ontslagvergoeding, loonvordering, ziekte tijdens werk en re-integratie

Aansprakelijkheid

Letsel, schadevergoeding, smartengeld, verkeersongeval, bedrijfsongeval, whiplash en productaansprakelijkheid

Huurrecht

Huurconflict, huurbeëindiging, ontruiming, onderhuur, renovatie, overlast, opzegging huurcontract en herstel van gebreken

Andere vragen

Contracten en algemene voorwaarden opstellen, bezwaar / beroep instellen, problemen met uitkering, mediation

Wij hebben mr Miki Krau leren kennen als een gedreven juridisch professional. Zij gaat voor kwaliteit en haalt recht.

KTOP v.o.f.

Ik ben fantastisch geholpen. Mijn rechtsbijstandsverzekering had ik niets aan. Blij dat ik Mikipedia Advocatuur heb ingeschakeld.

dhr. L.A. Matthijssen

Vanwege zakelijk geschil met mijn werkgever zocht ik juridisch advies. Ik ben enorm geholpen met de aangeboden kennis en vasthoudendheid.

Dhr. E. van Velzen