Andere kwesties voor de ondernemer

rechtsgebieden-businessElke ondernemer krijgt te maken met het sluiten van contracten. Helaas komt het vaak voor dat een contract onjuiste of onvolledige bepalingen bevat. Ook kan er onenigheid bestaan of kan het gebeuren dat de ander de gemaakte afspraken niet nakomt. Gevolg: einde van de zakelijke relatie of langdurige en kostbare procedures.

Ook komt het al te vaak voor dat uw afnemers niet (tijdig) betalen, waardoor u (ondanks betalingsherinneringen en aanmaningen) zelf in de financiƫle problemen dreigt te komen. Deze moeilijk inbare en/of onbetaald gebleven facturen kunt u aan ons toevertrouwen. Wij houden ons ook bezig met het incasseren van geldvordering en zo nodig beslagleggingen de daarbij behorende procedures.

Op zoek naar een contract op maat? Of wilt u bepalingen uit een contract afdwingen (via een procedure)?

Voorkom conflicten over een contract of algemene voorwaarden en laat de inhoud van te voren door een advocaat opstellen. Al meer dan 15 jaar heeft Mikipedia Advocatuur kennis en ervaring in het meedenken met ondernemers.

 

U kunt ons inschakelen voor de volgende onderwerpen:

 • Incasseren van onbetaalde facturen
 • Verweer tegen incasso van geldvordering
 • Contracten opstellen en/of beoordelen
 • Algemene voorwaarden opstellen en/of beoordelen
 • Wanprestatie en schadevergoeding
 • Contractbreuk en afbreken van onderhandelingen
 • Ontbindingen
 • Onrechtmatige daad en schadevergoeding
 • Dagvaarden en procederen
 • Beslagleggen
 • Tenuitvoerleggen van vonnis
 • Algemene verbintenissenrecht
 • Bezwaar en/of beroep instellen
 • Eigen faillissement aanvragen
 • Faillissement aanvragen van ander
 • Mediation

Profiel Miki Krau bekijken

Miki Krau