Huurrecht voor de particulier

Als (ver)huurder kunt u geconfronteerd worden met talloze vragen over huurzaken zoals bijvoorbeeld:

 • Heeft u een conflict met uw (ver)huurder?
 • Of een meningsverschil met uw buurman?
 • Al maanden overlast?
 • Is er sprake van een betalingsachterstand?
 • Of wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn?

Al meer dan 15 jaar adviseren en procederen wij op het gebied van huurrecht (woonruimte), appartementsrecht (VvE-recht) en burenrecht.

Mikipedia Advocatuur kan elk (dreigend) conflict voor u proberen op te lossen en u van deskundig juridisch advies voorzien maar ook in onderhandeling treden of een procedure in gang zetten bij de Rechtbank indien nodig.

 

U kunt ons inschakelen voor de volgende onderwerpen:

 • Huurovereenkomst beoordelen
 • Verweer tegen incasso van huurpenningen
 • Verweer tegen ontruiming van het gehuurde
 • Verweer tegen opzegging en beëindiging van de huurovereenkomst
 • Medehuurderschap verzoeken
 • Indeplaatsstelling
 • Overlijden huurder
 • Huurprijswijziging
 • Onderhoudsverplichtingen
 • Renovaties
 • Gebreken aan het gehuurde en herstel
 • Dringend eigen gebruik
 • Dwaling, bedrog, onvoorziene omstandigheden e.d.
 • Mandeligheid (gemeenschappelijke eigendom)
 • Non-conformiteit, (toerekenbare) tekortkoming
 • Onderhuur
 • Appartementsrechten / Vereniging van Eigenaars (VvE-recht)
 • Erfdienstbaarheden, recht van overpad en erfafscheiding
 • Schade en aansprakelijkheid
 • Burenrecht en verjaring, overlast en geschillen tussen buren

Profiel Miki Krau bekijken

Miki Krau