top of page
PHOTO-2023-05-29-18-02-0511.jpg

Disclaimer

Deze website en de daarin opgenomen gegevens en informatie zijn eigendom van Mikipedia Advocatuur. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Mikipedia Advocatuur garandeert echter niet dat deze website te allen tijde foutloos of ononderbroken functioneert.
 

Ook staat Mikipedia Advocatuur niet in voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Mikipedia Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
 

Er kan geen enkel recht worden ontleend aan de gegevens en/of informatie gepubliceerd op deze website. Mikipedia Advocatuur kan wijzigingen en aanvullingen op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging of toestemming aanbrengen.
 

Mikipedia Advocatuur is tevens op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar deze website verwijst. Het is niet toegestaan informatie van deze website te downloaden, te kopiëren, op enigerlei wijze openbaar te maken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Mikipedia Advocatuur of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.
 

De informatie op deze website mag wel gedownload en/of afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik. Mikipedia Advocatuur is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

nederlandse-orde-van-advocaten.gif
high-trust-mikipedia-advocatuur-amsterdam-300.png
1567603271283.jpg
vaa-vereniging-arbeidsrecht.-advocaten-amsterdam-2.gif
nvp-nederlandse-vereniging-procesrecht-222.gif
vaan-arbeidsrecht.-advocaten-nederland-2.gif
nederlandse-orde-van-advocaten.jpg
bottom of page